Kategorijos archyvas: Drone service

Air data

www.today.com/health/block-sugar-your-body-7-easy-ways-1C9381792

SIERA VENIENTIBUS-OSSA,atsilieka tiems kaulai

Mandalas main article

www.facebook.com/1616589002/posts/10206849037217262/

Durian show

www.facebook.com/1616589002/posts/10206654870883225/

Steps

Steps

Netikiu pasakomis su laiminga pabaiga. Mes visi esame unikalūs, bet netikiu, kad esame svarbūs.

Jūsų vaikas- jūsų savirealizacija?

vaikai turi tą vadinamąjį kūrybinį aš, kuris renkasi pagal savo temperamentą, fiziologiją, biochemiją, ką perimti iš artimos aplinkos. Unikali vaiko psichika priešinsis tam kas jam neparanku ir priims tai, kas – patogu. Tai kas buvo įpiršta apgaulės ir manipuliacijos būdu sukels didesnius vidinius konfliktus. Tai, kas bus realizuota per bauginimus ir prievartą taps nelaimingumo šaltiniu, o gal net neurozėmis. Kaip kažkada yra pasakęs Kahlil Gibran „Your children are not your children. They are the sons and daughters of Life’s longing for itself. They come through you but not from you. And though they are with you yet they belong not to you.“ Vertimas: „Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie sūnūs ir dukros Gyvenimo, paties savęs besiilginčio. Jie ateina per jus, bet ne iš jūsų. Ir nors jie su jumis, bet jie jums nepriklauso.“

Pandemija priminė, kad džiaugsmas, kurį jaučiame planuodami, toks pat svarbus, kaip ir pats įvykis