Europa 2

Nnnn Europa nėra vien šiuo metu čia gyvenančių žmonių suma, Europa – tai tūkstantmečius trukusios istorinės raidos vaisius. Ji turi jaustis atsakinga už tą dvasinės patirties bei estetinės kūrybos lobį, turi išsaugoti šį paveldą ateinančioms kartoms. Kiekviena Europoje esanti valstybė, ir visų pirma pati Bendrija, privalo rūpintis šiuo tęstinumu, jei ilgainiui nenori žlugti“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s