Žmogus

Kitų gyvūnų rūšių individas vystosi nuo kūdikystės iki pilnametystės, arba 

brandos1

, ir per vieną gyvenimą pasiekia tokią tobulybę, kuri prieinama jo pri-

gimčiai; tačiau tarp žmonių pažangą daro ne tik individas, bet ir visa rūšis; kie-

kviena karta stato ant jau anksčiau padėtų pamatų. 

Adamas Fergusonas (Adam Ferguson),

„Esė apie pilietinės visuomenės istoriją“ 

(An Essay on the History of Civil Society)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s